Zahtjeva se adekvatna odjeća za naše nastavne satove, kako bi se promicala ispravna etika, jer je ples disciplina koja zahtjeva lakoću pokreta i određenu opremu. Kad se nosi pravilna odjeća i cipele, to pruža sigurnost i dozvoljava profesoru da vidi pravilnu poziciju plesača kako bi mogao dati prave ispravke sa sigurnošću. Zbog ovih razloga, svi se učenici potiču na pridržavanje sljedećih norma sigurnosti:

 

  • Trebaju se uvijek nositi ispravne cipele kako bi se izbjegle ozljede.

  • Nijednom učeniku se ne dozvoljava plesati u čarapama ili bosonog, osim u suprotnim uputama.

  • Ne smije se nositi labava ili vrećasta odjeća (uključivši majice) na satovima plesa, osim u suprotnim uputama.

  • Veliki nakit se ne smije nositi na satovima plesa jer bi to moglo dovesti do zbunjenosti i moglo bi prouzrokovati moguću opasnost.

  • Naočale moraju biti svezane sportskom vrpcom, za sigurnost svih plesača.

  • Plesačke cipele se ne mogu nositi izvan plesne dvorane, jer se unosi prljavština u studio što je štetno za pod dvorane i zdravlje polaznika.

Program

za djecu

i mlade

Baletni

program

za odrasle

Fitness programi

© 2020 by DanzArt