top of page
Simo%20Yoshida%20foto_edited.jpg

SIMON YOSHIDA

Simon Yoshida rodio se u Japanu 1992. godine. Baletom se počeo baviti sa 7 godina, a s 10 godina je upisao Conservatoire National Regional de Paris. Kroz djetinjstvo učio je balet u raznim školama, među njima u Pariškoj opernoj školi i Pariškom državnom konzervatoriju. Završava svoju baletnu naobrazbu na Baletnoj akademiji u Minhenu. Plesao je u ansamblu u Minhenu i Poljskom nacionalnom baletu u Varšavi. U Hrvatsku je došao 2015. godine kada se pridružio ansamblu HNK u Zagrebu. Nakon dvije godine u HNK promoviran je u solista baleta za srednje i velike uloge. Tijekom karijere je plesao razne uloge, među kojima se mogu istaknuti uloge Princa u Orašarima Vladimira Malakhova i Dereka Deana; Benvoglia u Romeu i Juliji Patricea Barta; Bena u Labuđem jezeru Vladimira Malakhova i mnoge druge.

bottom of page