top of page
Eleonora%20Faber_edited.jpg

ELEONORA FABER

Eleonora Faber rođena je 22.01.1991. godine u Zagrebu u kojem je pohađala XVIII. jezičnu gimnaziju na Šalati i srednju školu za klasični balet na Ilirskom trgu 9. Srednju baletnu školu završava s navršenih 16 godina 2007. godine. Stječe zvanje plesača klasičnog baleta te odlazi u kazalište "Komedija" u kojemu se zadržava manje od godine dana. 2012. godine zapošljava se u glazbenoj školi "Franje Kuhača" u Osijeku i umjetničkoj školi u Belom Manastiru gdje podučava klasični balet na suvremenom odsjeku. 2013. godine upisuje Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, baletnu pedagogiju na plesnom odsjeku. 

 

Paralelno sa studijem radi u privatnom pilates-balet studiju Santea u Petrovoj ulici do 2016. godine kada se u jesen zapošljava u Školi za balet i ritmiku u Zagorskoj 16 gdje nastavlja rad u struci podučavajući klasični balet na odjelu za suvremeni ples te povijesne plesove na odjelu za klasični balet. Od 2016. godine do 2019. godine također radi u Školi za suvremeni ples "Ane Maletić" u Laginjinoj 16. kao nastavnica klasičnog baleta. Također, od 2016. do 2017. godine radi u plesnom studiju "Liberdance" u kojemu vodi grupe klasičnog baleta za predškolsku djecu i odrasle. Od proljeća 2017. godine započinje rad s odraslima u plesnom studiju "Danzart" u ulici Pavla Hatza 12. gdje vodi grupe klasičnog baleta, karakternih plesova, strechinga i pilatesa. U jesen 2019. godine diplomira na odsjeku baletne pedagogije te stječe diplomu BA baletni pedagog te u proljeće 2019. godine polaže i završava stručni ispit u Školi za klasični balet na Ilirskom trgu 9 te stječe zvanje učiteljice klasičnog baleta. 

 

Redovito se usavršava u struci pohađajući razne seminare pod vodstvom naših i stranih plesnih pedagoga. 

bottom of page